Piše: Nika Sarjanović / 09. 05. 2018.

Faktori odabira rješenja za analizu i vizualizaciju podataka

Tableau Software konzultant, Hrvoje Gabelica, jednostavnim tonom analizira faktore koji utječu na odabir rješenja za analizu i vizualizaciju podataka jer i sami znamo kako je ponekad nemoguće pronaći rješenje koje zadovoljava sve tehničke potrebe.

 

Novi tekst na blogu Poslovne inteligencije obrađuje izvještajne potrebe, troškove rješenja, integraciju s izvorima podataka i prihvaćanje rješenja od strane korisnika kao četiri glavna faktora koja utječu na odabir analitičkih alata.

Detaljne opise svih faktora kao i konačnu analizu najboljeg alata pronaći ćete ovdje, a sam Hrvoje kaže:

 „Kao i u ostalim, i u softverskoj industriji vlada žestoka konkurencija, nije nešto bolje ni u industriji softvera za analitiku i vizualizaciju podataka pogotovo posljednjih nekoliko godina kako ulaganje u podatke sve više raste. Ukoliko ćemo uzeti Gartnerov Magic Quadrant kao relevantan izvor odabira, onda bi izbor sveli na tri kompanije/alata: Tableau Software, Microsoft Power BI i Qlik Sense.”