Data Lake

Data Lake arhitektura omogućit će vam dohvat, procesiranje i pretvorbu podataka u vrijedne i korisne informacije iz jedinstvenog izvora u trenutku zahtjeva.

Data Lake omogućuje dobivanje pouzdanih informacija u svakom trenutku u svrhu donošenja optimalnih poslovnih odluka iz strukturno i prostorno raznovrsnih izvora podataka s kompleksnim načinima pohrane. Svojevrsni je sinonim modernog skladišta podataka. U skladu sa sve većim i kompleksnijim zahtjevima koje razvoj tehnologije stavlja pred krajnje korisnike, a oni pred svoje vlastite sustave pohrane podataka, evolucija procesa obrade i pohrane podataka nužan je korak.

Posljedica tog zaokreta nov je i konceptualno drugačiji pristup njihovoj pohrani. Taj pristup uključuje pohranu svih vrsta podataka na jedinstvenom mjestu bez obzira na njihovu veličinu i kompleksnost, veliku moć procesiranja koja uključuje masivnu paralelizaciju i raspodjelu procesa obrade te sposobnost obrade velike količine podataka u zanemarivom vremenu i opterećenju postojećih sustava.

Dok standardni model skladišta podataka u svojoj hijerarhijskoj strukturi podatke pohranjuje na klasičan način, Data Lake kroz svoju arhitekturu svakom podatkovnom elementu dodjeljuje jedinstveni identifikator. Taj jedinstveni identifikator sadrži i proširene metapodatkovne oznake vezane uz pripadni element. U svakom trenutku kad poslovni zahtjevi to zatraže, podatak se analizom relevantnih skupina podataka pohranjenih unutar podatkovnog središta Data Lakea pretvara u potencijalno korisnu i korisnicima primjenjivu informaciju.

Naši konzultanti, svojim tehničkim i stručnim znanjima, omogućit će vam da uspješno implementirate Data Lake rješenja i stvorite moderno skladište podataka. To će vam omogućiti da dohvatite, procesuirate i pretvorite podatke u neprocjenjive informacije.


Kontakt forma