Modeli skladišta podataka za osiguranja

U vrijeme kada je cijela industrija osiguranja u turbulentnom razdoblju, zasićenom tržištu i novim regulacijama, važnost dostupnosti pravih informacija u pravo vrijeme, na temelju kojih je moguće donijeti ispravne odluke i poduzeti potrebne mjere i akcije, sve je više naglašena. Naš DWH model za osiguranja pojednostavljuje takve zadatke kao i cjelokupan proces donošenja odluka.

Naš model skladišta podataka za osiguravajuća društva (PI DWH model za osiguravajuća društva) je standardni industrijski model za skladišta podataka primjenjiv na životna kao i na neživotna osiguranja. Na temelju podataka predstavljenih u modelu, mogu biti isporučeni svi standardni data martovi za potrebe izvješćivanja i analize podataka u osiguravajućem društvu.

PI DWH model za osiguravajuća društva se temelji na najboljim praksama u industriji. Razvijen je i primijenjen tijekom implementacije sustava skladišta podataka u Basler osiguranju Zagreb. Također, otvoren je za nužne preinake i izmjene koje su potrebne svakom klijentu, odnosno osiguravajućem društvu.

PI DWH model za osiguravajuća društva se temelji na snažnim primarnim i stranim ključevima koji će osigurati dosljednost u samom modelu i sadržaju implementiranog sustava za skladištenje podataka. Implementacije fizičkog modela mogu biti u svakom standardnom RDBMS.

PI DWH model za osiguravajuća društva je razvijen pomoću  ERWin alata i zahtijeva ERWin licencu za pregled ili promjenu. Model se može eksportirati u format bilo kojeg drugog standardnog alata za modeliranje baza podataka.

Vizualni prikaz Glavnog tematskog područja koje se sastoji od svih subjekata PI DWH modela za osiguravajuća društva:

 

 

U PI DWH modelu za osiguravajuća društva, semantički model podataka zapravo je integriran s logičkim modelom podataka na nekoliko načina: odnosi između različitih subjekata imaju svoje nazive, a opisuju vrstu odnosa, pravilo imenovanja subjekata i atributa poštovano je u cijelom modelu, svi atributi imaju domenu. Domene nisu samo generičke (Znak, Broj, Datum), nego i kontekstualno specifične i opisne s obzirom na ulogu atributa (Ime, Adresa, Osobni broj, Broj telefona).

PI DWH model za osiguravajuća društva je prilagodljiv prema posebnim zahtjevima klijenta. Postoji nekoliko vrsta prilagodbe: prilagodba postojećih subjekata, uključujući promjenu svojstava atributa (naziv, vrsta, opis), dodavanje novih atributa, dodavanje indeksa, kreiranje novih subjekata, ako postoji zahtjev za novom dimenzijom ili novom agregacijom, te dodavanje novih tematskih područja s više subjekata koji će pokriti nova poslovna područja, Prilagodba fizičkog modela – definiranje particija, veličina bloka itd.

Preuzmite brošuru

DWH Model for Insurance


Kontakt forma