Model skladišta podataka za maloprodaju

Model skladišta podataka Poslovne inteligencije za maloprodaju i distribuciju (PI Retail DWH model ®) je standardni model skladišta podataka primjenjiv na maloprodaju i veleprodaju, koji uz tradicionalne zahtjeve poslovne inteligencije, pokriva i regulatorne zahtjeve te zahtjeve analitike velikih podataka.

PI model skladišta podataka za maloprodaju temelji se na najboljim industrijskim standardima i praksama, razvijen i primijenjen tijekom implementacije sustava skladišta podataka u maloprodajnim lancima u Europi. Model je otvoren za potrebne izmjene i preinake prema potrebi svakog novog klijenta. Podaci iz različitih izvora mogu se mapirati i učitavati na iste strukture modela za različite vrste poslovnih zahtjeva.


DWH Model for Retail

Logika modela slijedi NRF ARTS, kao zajednički referentni model koji maloprodavači koriste za opisivanje informacijskih sustava za upravljanje poduzećem. Na temelju podataka prikazanih u modelu, mogu se isporučiti svi standardni maloprodajni i veleprodajni izvještaji i Data Marts analize, a one koje se redovito koriste već su definirane kao subjekta područja  modela.

Model se bazira na čvrstim vezama između primarnih i stranih ključeva (engl. Primary Key – Foreign Key relationship) koja osigurava konzistentnost u samom modelu i u sadržaju implementiranog DWH sustava. Fizička implementacija modela moguća je na svakom standardnom RDBMS-u i na bilo kojem ODBC kompatibilnom NoSQL okruženju.

PI Model skladišta podataka za maloprodaju razvijen je pomoću  ERWin alata i zahtijeva ERWin licencu za pregled ili promjenu. ERWin licenca nije dio licence za PI Model skladišta podataka za maloprodaju, ali ako je potrebno možemo vam je ponuditi. Model se može izvesti u bilo koji drugi format standardnog alata za modeliranje baze podataka.

Trenutna verzija modela ima više od 300 entiteta (tablica) grupiranih u 30 subjektnih područja:

PRILAGOĐAVANJE MODELA

Model skladišta podataka za maloprodaju može se prilagoditi posebnim zahtjevima klijenta. Postoji nekoliko vrsta prilagodbe:

  • Prilagodba postojećih subjekata, uključujući promjenu svojstava atributa (naziv, vrsta, opis), dodavanje novih atributa, dodavanje indeksa i slično
  • Kreiranje novih entiteta, ako postoji zahtjev za novom dimenzijom ili novom agregacijom
  • Dodavanje novih subjektnih područja s više entiteta koji će pokriti nova poslovna područja
  • Prilagodba fizičkog modela – definiranje particija, veličina bloka i slično


POGODNOSTI PI RETAIL DWH MODEL

Model skladišta podataka za maloprodaju sadrži sveobuhvatan skup subjektnih područja, uključujući fizički dizajn skladišta, kao i model poslovne terminologije i predloške za analizu koji ubrzavaju razvoj poslovnih aplikacija / sustava za podršku odlučivanju. Model ubrzava razvoj i smanjuje rizike povezane s upravljanjem podacima poduzeća, skladištem podataka i razvojem aplikacija za poslovnu inteligenciju.

Model skladišta podataka za maloprodaju je platformski neovisno rješenje u koje je uloženo tisuće sati razvoja i ekspertize kako bi poslovnim korisnicima i IT-u pomogli u implementaciji Data Martova i analitičkih aplikacija na vrijeme i unutar proračuna. Model nudi skalabilnost i fleksibilnost potrebnu za rješavanje postojećih i budućih zahtjeva za konsolidaciju podataka i može se prilagoditi kako bi se zadovoljile specifične potrebe maloprodavača.

Prednosti modela:

  • Pruža konkurentnu prednost omogućavajući konsolidaciju čistih podataka kroz više sustava
  • Podržava brzu implementaciju skladišnih rješenja sa smislenim podacima

 

Petrol

Petrol nije samo najveća slovenska energetska tvrtka, već i najveći slovenski uvoznik, najveća slovenska tvrtka po prihodima i jedno od najvećih slovenskih maloprodajnih poduzeća. Glavna poslovna djelatnost tvrtke je trgovina naftnim derivatima, plinom i ostalim energentima. To je poslovno područje u kojem Petrol ostvaruje više od 80 posto svih prihoda od prodaje, a ima i vodeći tržišni udio na slovenskom tržištu. Istodobno, Petrol trguje i robom i uslugama široke potrošnje s kojima ostvaruje nešto manje od 20 posto prihoda.

Petrol je tvrtka koja posluje u nekoliko industrija; nafta i plin, maloprodaja i komunalne usluge. Različiti poslovni zahtjevi izazovni su kako bi se uklopili u iste strukture izvještavanja. PI Retail DWH model pokriva većinu naših važnih poslovnih područja. Fleksibilan je, jednostavan za upotrebu i modificiranje pa je implementacija odabranog subjektnog područja prilično brza. Subjektna područja dizajnirana u modelu također su izvrsna referenca za poslovne analitičare pri utvrđivanju i strukturiranju poslovnih zahtjeva.

Andreja Štirn, Director Business Intelligence


Kontakt forma