Implementacijske usluge

Pomoći ćemo vam poboljšati poslovanje, smanjiti troškove i ostvariti veću vrijednost za vašu tvrtku. Naša neovisnost o dobavljačima omogućuje nam da kreiramo rješenja prema potrebama naših korisnika koji na taj način dobivaju jedinstveni sustav koji je prilagođen isključivo njihovom poslovanju.

Implementacijske usluge i podrška

Naše dugogodišnje iskustvo i znanje u implementaciji sustava pomoći će vam da ostvarite veću profitabilnost, povrat investicija (ROI) i smanjite ukupne troškove vlasništva (TCO). Nakon što analiziramo vaše poslovanje i definiramo vaše potrebe, za vas ćemo kreirati sustav koji će vam pružiti bolji nadzor nad poslovanjem, bržu reakciju na promjene, praćenje ključnih indikatora (KPI), samostalnost poslovnih korisnika u izradi izvještaja te bolju kontrolu troškova. Po završetku implementacijske usluge nastavljamo brigu oko administracije vašeg sustava i pružamo vam svu potrebnu podršku prilikom korištenja sustava.

Također za naše klijente pružamo implementacijske usluge koje radimo u kombinaciji kraćih on-site posjeta s off-site modifikacijama koje radimo preko zaštićene veze.

Područja implementacije

Podatkovna integracija

U poslovanju moderne tvrtke imaju sve više različitih aplikacija za prikupljanje i diseminaciju podataka, a podatke iz njih je nužno prikupljati, razmjenjivati i usklađivati kako bi se osigurala pravovremena informacija za rukovoditelje. Podatkovna integracija obuhvaća kombiniranje podataka prikupljenih iz više različitih izvora koji se pohranjuju korištenjem raznih tehnologija te tako pruža jedinstven pogled na podatke.

Big Data

Big Data je naziv za skup velike količine podataka, koji dolaze iz različitih izvora nevjerojatnom brzinom u nestrukturiranom obliku. Big Data analitika je koncept podatkovne analize i deriviranja korisnih informacija iz raznovrsnih podataka koje se u modernom poslovanju ubrzano generiraju iz konvencionalnih sustava poput baze podataka do nestrukturiranih lokacijskih i senzorskih izvora te društvenih mreža.

Analiza i izvještavanje

Za uspješno upravljanje poslovnim procesima i donošenje poslovnih odluka vrlo je bitno imati kvalitetne informacije. Analiza i izvještavanje je proces koji korištenjem tehnologija omogućava da se prikupljeni podaci analiziraju, međusobno uspoređuju, vizualiziraju te da dobiveni rezultati u obliku izvještaja dolaze do krajnjih korisnika.

Upravljanje performansama

Upravljanje performansama je termin koji opisuje procese, metodologije, metrike i sustave koji se koriste za upravljanje i nadzor nad poslovnim rezultatima poduzeća. Korištenjem tehnologija dobiva se integrirani portfelj procesa, arhitekture i aplikacija koje omogućavaju bržu reakciju na tržišne prilike i promjene.

Napredna analitika

Napredna analitika podataka podrazumijeva pronalaženje poveznica i interesantnih uzoraka u velikim količinama podataka, koji se ne mogu pronaći pomoću izvještajnih alata i daju nam odgovore na „zašto“ i „kako“. Tehnologije za naprednu analitiku nam omogućavaju pronalazak takvih međusobnih poveznica i zanimljivih uzoraka te nam omogućuje da kroz takve analitike učimo i kvalitetno predviđamo, a primjeri su tehnologije za rudarenje podataka te analiza društvenih mreža (social network analysis).

 


Kontakt forma