1) ZAŠTO XBRL?

• Zakonom o tržištu kapitala za izdavatelje čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi, propisana je obveza sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, s time da je takve izvještaje potrebno izraditi u xHTML formatu.

• Izdavatelji su obvezni elemente godišnjih financijskih izvještaja označiti XBRL oznakama (eng. eXtensible Business Reporting Language)

• Označavanje XBRL oznakama predstavlja povezivanje pojedinih elemenata financijskih izvještaja s točno određenom stavkom ESEF taksonomije

• Obveza označavanja financijskih izvještaja započinje 2021. godine, te je potrebno:

  • Osnovne financijske izvještaje (Bilanca, RDG, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanom toku i Izvještaj o promjenama kapitala) označiti XBRL oznakama od 2022. godine
  • Bilješke unutar godišnjih financijskih izvještaja označiti XBRL oznakama, ali od 2023. godine
2) FUNKCIONALNOSTI XBRLpoint-a

Korisniku je kroz intuitivno korisničko sučelje omogućeno:

• učitavanje novih taksonomija
• učitavanje financijskih izvještaja

  • automatsko označavanje
  • ručno (drag & drop) označavanje
  • pretraživanje pojedinih elemenata ESEF taksonomije
  • pretraživanje taksonomije prema pojedinim
  • grupama taksonomije

• pregled dodatnih informacija (atributa) za svaku stavku taksonomije
• kreiranje dodatnih ekstenzija
• provjera i validacija izvještaja
• generiranje izvještaja u xHTML (Inline XBRL) i XBRL formatu
• praćenje promjena napravljenih od strane korisnika

3) PROCES GENERIRANJA XBRL IZVJEŠTAJA

• učitavanje nove taksonomije
• kreiranje novog XBRL projekta
• učitavanje financijskih izvještaja
• označavanje elemenata financijskih izvještaja stavkama ESEF taksonomije
• kreiranje dodatnih ekstenzija
• provjera i validacija izvještaja
• generiranje izvještaja u xHTML (Inline XBRL) i XBRL formatu
• zatvaranje XBRL projekta

4) BENEFITI

• gotov proizvod („zapakirano rješenje“)
• omogućuje generiranje XHTML (Inline XBRL) dokumenta na temelju učitanih financijskih izvještaja
• nije potrebno poznavanje složene XBRL sintakse
• treeview pikaz taksonomije i search polje za lakše pretraživanje taksonomije
• jednostavno drag&drop ili automatsko tagiranje
• omogućuje tzv. block označavanje bilješki u financijskim izvještajima
• rješenje sadrži niz validacija kojima se provjerava točnost i dosljednost XBRL izvještaja
• podrška prilikom implementacije i korištenja rješenja
• poznavanje okruženja i sustava; poznavanje strukture financijskih izvještaja

SynQ process
  • Označavanje elemenata financijskih izvještaja sa stavkama taksonomije